Pælebjerg er det høyeste punkt på øya Fanø utenfor Esbjerg på sørvestkysten av Jylland i Danmark, og måler 21 meter over havet.