Paul, mannsnavn, norrønt Páll, av Paulus. Navnedag 25. januar, pålsmesse.