Pär Olav Mikael Stenbäck, finsk politiker og organisasjonsmann. Tilhører Svenska Folkpartiet, der han var partileder 1977–85. Medlem av Riksdagen 1970–85. Undervisningsminister 1979–82, utenriksminister 1982–83. Generalsekretær i Finlands Røde Kors 1985–88, i det internasjonale Røde Kors 1988–92, i Nordisk Ministerråd 1992–96. Fra 1996 nestleder i International Youth Foundation.