Páll Jónsson, islandsk lyriker og sysselmann. Blant de første som benyttet utenlandske versformer i sin lyrikk. Han skrev kjærlighetsdikt i hirdstil. Hans diktbrev til Halldóra Guðbrandsdóttir er det eldste i sin sjanger på islandsk. Norske gjendiktninger ved I. Orgland i Islandske dikt frå Sólarjóð til opplysningstid (1977).