Ozarks, Ozark Plateau, skogkledd åsland midt i USA; utgjør deler av Missouri og Arkansas, med utløpere i Kansas, Illinois og Oklahoma, ca. 130 000 km2, høyeste punkt 860 moh. Det består hovedsakelig av paleozoiske bergarter. Rike sink- og blyforekomster. Sammen med Onachita Mountains det eneste fjellområdet mellom Appalachene og Rocky Mountains.