Riksråd Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551–97) var far til rikskansler Axel Gustafsson Oxenstierna (1584–1654) og riksdrost Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587–1640). Førstnevnte, som 1614 fikk tittelen friherre av Kimito og 1645 ble opphøyet til greve av Södermöre, var far til diplomaten Johan Axelsson Oxenstierna (1611–57) og rikskansler Erik Axelsson Oxenstierna (1624–56). Denne gren døde ut 1706. Riksdrots Gabriel G. Oxenstiernas sønn ble 1651 opphøyet til greve av Croneborg. Denne gren døde ut 1803.