Bengt Gabrielsson Oxenstierna (død 1591) var lagmann i Värmland og far til riksadmiral Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), som 1651 ble utnevnt til greve av Korsholm og Wasa, og diplomaten Bengt Bengtsson Oxenstierna («Resare-Bengt»; 1591–1643). Førstnevnte var far til bl.a. riksmarskalk Gabriel Gabrielsson Oxenstierna (1619–73) og kansellipresident Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623–1702). Førstnevnte var farfars far til forfatteren Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818). Denne gren eksisterer fremdeles, og dens overhode eier godset Varnberg i Uppland.