Oxe, utdødd dansk uradelsslekt, stammer antagelig fra Franken i Tyskland. Slekten kom til Danmark på slutten av 1300-tallet, og døde ut 1577. Slektens stamgods var Torsjö i Skåne, senere Gisselfeld på Sjælland. Til slekten hører bl.a. Torben Oxe (død 1517) og hans brorsønn, rikshovmester Peder Oxe (1520–75).