Ovid Densusianu, rumensk språkforsker, litteraturkritiker og forfatter. Professor i romansk filologi i Bucureşti og forfatter av flere grunnleggende verker innen rumensk språkforskning, bl.a. Histoire de la langue roumaine (2 bd., 1901–38). Han var symbolismens ledende teoretiker i Romania og gjorde samtidens franske litteratur kjent i sitt hjemland. Utgav under pseudonymet Ervin egne symbolistiske dikt.