Oversikt over Danmarks historie

Kort historisk oversikt

Årstall Hendelse
12 000–10 000 f.Kr. Istiden slutter og jegerfolk vandrer inn
3300–1500 f.Kr. Yngre steinalder, overgang til jordbrukskultur
1500–500 f.Kr. Bronsealder. Rike funn av bronsegjenstander
500 f.Kr.–400 e.Kr. Førromersk og romersk jernalder. Mange funn fra romersk jernalder, som antakelig har vært en urolig periode med mye krig
400–800 Germansk jernalder. Trolig også en urolig tid på grunn av folkevandringene på kontinentet
800-tallet Vikingtogene vestover begynner. Under Godfred blir Danmark et samlet rike med sørgrense ved Eider. Kamp om kongemakten fører til oppløsning
900-tallet Gorm den gamle og Harald Blåtand samler landet igjen. Kristendommen blir innført
1013–42 Hele England under dansk herredømme under Knut den mektige
1028–35 Også Norge under Danmark
1104 Nordens første erkebispesete blir opprettet i Lund
1134–57 Borgerkrig
1157–1241 Danmark opplever en stormaktstid, «Valdemartiden». Kortvarig Østersjø-herredømme under Valdemar Sejr
1241 Jyske lov
1282 Erik Glipping undertegner den første håndfesting. Adelen tvinger gjennom årlige riksmøter (Danehof). Etter dette svekkes kongemakten
1319–40 Riksoppløsning, men landet unngår å bli tysk provins
1340–75 Valdemar Atterdag samler riket igjen
1397 Kalmarunionen med Norge og Sverige blir opprettet. Danmark er nå den ledende makt i Norden
1400-tallet Stadige unionsstrider med Sverige
1450 Danmark og Norge inngår en unionstraktat
1521 Unionen med Sverige blir definitivt oppløst
1534–36 En borgerkrig, «Grevefeiden», blir utløst som følge av uavhengighet om kongevalget og om reformasjonen. Seierherren i borgerkrigen, Christian 3, innfører reformasjonen i 1536. Kongemakten blir styrket. Norge blir et dansk lydrike
1563–70 Konkurransen med Sverige om innflytelse i østersjøprovinsene fører til den nordiske sjuårskrig
1625–29 Danmark deltar uten fremgang i trettiårskrigen
1643–45 Etter krigsnederlag mot Sverige mister Danmark sin ledende stilling i Norden (freden i Brömsebro)
1657–60 En ny krig mot Sverige fører til store landavståelser fra dansk-norsk side. Grensene mellom de tre skandinaviske land blir fastlagt
1660/61 Danmark-Norge får kongelig enevelde
1700–21 Den store nordiske krig gjør slutt på Sveriges stormaktstilling
1702 Livegenskapet i Danmark blir opphevet
1720 Slesvig kommer under den danske krone
1721 Hans Egede gjenoppretter forbindelsen med Grønland
1733 Stavnsbåndet blir innført
1770–72 Struensee gjennomfører en del reformer. De fleste blir opphevet etterpå
1784 Kronprins Frederik (senere Frederik 6) innleder en liberal reformperiode. Stavnsbåndet blir opphevet i 1788
1807–14 Danmark deltar i Napoleonskrigene på Frankrikes side. Ved freden i Kiel etter krigen blir Norge avstått til Sverige
1849 «Junigrunnloven» gir landet en fri forfatning
1864 Etter den dansk-tyske krig går Slesvig og Holsten tapt
1901 Danmark får parlamentarisme
1914–18 Landet er nøytralt under første verdenskrig
1915 Alminnelig stemmerett for menn og kvinner blir gjennomført
1918 Island blir selvstendig i personalunion med Danmark
1920 Nord-Slesvig blir gitt tilbake til Danmark etter en folkeavstemning
1930-årene Økonomisk krise
1940–45 Danmark er okkupert av Tyskland under andre verdenskrig
1944 Island blir helt løsrevet fra Danmark
Etter 1947 Socialdemokratiet er det ledende parti i Danmark og deltar i de fleste regjeringer
1949 Danmark blir med i NATO
1953 Ved en forfatningsreform innføres ettkammersystem og kvinnelig arverett til tronen
1956 Arbeidskonflikter og omfattende streiker
1973 Etter en folkeavstemning i 1972 blir Danmark medlem av EF
Etter 1976 En økonomisk krisetid begynner, med stor arbeidsløshet og økende inflasjon. Ustabile politiske forhold med skiftende regjeringer
1980 Grønland får indre selvstyre
1982–93 Poul Schlüter blir den første konservative statsminister på 1900-tallet. De uklare parlamentariske forhold vedvarer
1986 Ny folkeavstemning om EF gir mindre flertall enn i 1972
1990-årene Store bro- og tunnelprosjekter knytter Sjælland og Fyn sammen
1992 Danmark avviser Maastricht-avtalen i en folkeavstemning. Etter forhandlinger om unntak blir avtalen godkjent 1993
1993 Sosialdemokratene kommer igjen til makten
1998 Det nystartede høyrepopulistiske Dansk Folkeparti får over sju prosent av stemmene. Innvandringsspørsmål kommer i fokus i valgkampen
2000 Danmark sier nei til euro i en folkeavstemning. Øresundsforbindelsen åpner
2001 Sosialdemokratene taper valget og blir ikke lenger Danmarks største parti. Venstre overtar regjeringsmakten sammen med Konservative Folkeparti og med parlamentarisk støtte fra Dansk Folkeparti
2002 Høyredreining i politikken, skjerpet innvandringspolitikk og skattelettelser
2004 Kronprins Frederik gifter seg med australskfødte Mary Donaldson, som blir kronprinsesse Mary av Danmark

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg