Overhofretten, tidl. norsk domstol. Opprettet 1666; trådte i stedet for de norske herredager som mellominstans mellom lagting og den felles høyesterett i København. Den hadde sitt sete på Akershus. Overhofretten ble opphevet ved innføringen av stiftsoverrettene (1797).