Ove Kristian Sundberg, norsk kirkemusiker, idéhistoriker og musikkforsker. Domorganist i Bodø 1962–75, rektor Agder Musikkonservatorium 1975–76, tilknyttet Universitetet i Oslo 1979–87 (førsteamanuensis fra 1983), professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Trondheim 1988–94, deretter professor ved Universitetet i Oslo. Har komponert kirkemusikk, publisert musikkfilosofiske arbeider med tilknytning til bl.a. Platon og Aristoteles, og utgitt Musikk og liturgi (1971), Pythagoras og de tonende tall (1980), og Igor Stravinskij – og hans musikkforståelse (1983), Musikktenkningens historie I, Antikken (2000), II, Middelalder-renessanse (2002) og III, Barokken (2007). Kongens fortjenstmedalje i gull 1997.