Ove Eide (f. 1950), cand. philol. (nordisk hovedfag), lektor og utviklingsleder ved Firda vidaregåande skule, Sandane. Aktiv i læreplanarbeid (norskfaget). Redaktør av Jakob Sande-årboka 1994-2006. Har skrevet og redigert vel 20 bøker om lokalhistorie og litteratur. Bokanmelder og kulturarbeider med tillitsverv i en lang rekke organisasjoner, både lokalt og nasjonalt.