Ove Abildgaard, dansk lyriker. Skrev små konsentrerte vers, ofte med ironisk poengtering, preget av levende naturfølelse, angst for intellektualisme og tro på kjærlighetens verdi. Diktsamlingene Uglegylp (1946), Hvirvler (1948), Glødende sten (1952), Sommerens ekko (1954), Cementmanden (1964), Og Lises hånd i min (1972), Mariehønen (1976) og Alt er farver (1979). Erindringsglimtene Hvorfor netop i dag da det er søndag (1986).