Ove, mannsnavn, opprinnelig dansk, kortform til gammeldanske navn på Agh-, 'sverdegg'. Navnedag 30. oktober.