Ottokar Czernin, greve, østerriksk diplomat og politiker. Ble utenriksminister des. 1916. Forsøkte å få i stand en forståelsesfred med ententen; foreslo for Tyskland å avstå østerriksk Galicja til et tyskorientert Polen mot at Tyskland avstod Alsace-Lorraine til Frankrike. I Brest-Litovsk svekket han sin stilling ved å gi Ukraina østerriksk-polske områder. Søkte senere å innlede direkte forhandlinger med president Wilson, men ble avskjediget av keiser Karl mai 1918. Utgav Im Weltkriege (1918).