Ottokar 1 Přemysl, konge fra 1198; retten til kronen ble arvelig samme år. Fikk regulert Böhmens forhold til keiseren ved å støtte Fredrik 2. Innvandringen av tyskere til Böhmen økte sterkt i hans tid.