Otto von Guericke, tysk fysiker, 1627 rådsherre og 1646–81 borgermester i Magdeburg. Guericke konstruerte den første luftpumpen, som han 1654 demonstrerte for riksdagen i Regensburg (se magdeburgske halvkuler). Guericke laget også et vannbarometer, som han mente å kunne forutsi storm med, og han konstruerte den første elektrisermaskinen. Han bestemte luftens vekt, og gjorde forsøk med elektrisk frastøtning. Resultatene av sine forsøk beskrev han i verket Experimenta Nova (7 bd., Amsterdam 1672).