Otto Strasser, tysk politiker, bror av Gregor Strasser. Medlem av nazistpartiet 1925. Hørte som broren til den revolusjonære, antikapitalistiske fløy som stod særlig sterkt i Berlin. Otto Strasser brøt med Hitler 1930 og ble leder for Die schwarze Front, som var «nasjonalbolsjevikisk» og ville samarbeide med kommunistene. Flyktet 1934; vendte tilbake til Tyskland 1955. Selvbiografi 1969.