Otto Rosing, grønlandsk forfatter; prest. Blant hans bøker, som gjerne bygger på grundige historiske kildestudier, kan nevnes Taseralik (1955) og Gulúnguak (1967, posthumt), om en kvinnes kamp for å bli døpt, fra den tid kristendommen kom til landet.