Otto Kristiansen, født 1952 i Halden. Lektor, cand.philol. Generalsekretær i Norsk Lektorlag. I mange år var Kristiansen ansatt ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad.