Otto Hahn, tysk atomdrevet skip, Vest-Europas første, sjøsatt i Kiel 1964. Lasteskip på 15 000 tonn, oppkalt etter den tyske kjemiker O. Hahn. Reaktoren, som utviklet 10 000–11 000 hk (7400–8000 kW), gav en hastighet på 16 knop og kunne fungere i 3 år uten ny tilførsel av uran. Byggeokostnadene ble anslått til vel 80 mill. kr, derav kom reaktoren på nesten 50 mill. kr. Tatt ut av drift og besluttet hugd opp 1979.