Otto Gutfreund, tsjekkisk billedhugger, elev av Émile Bourdelle, utførte tidlig en Picasso-påvirket skulpturell kubisme i sine verker (fra 1912). Deltok i den tsjekkoslovakiske motstandskamp 1914–18. Omkring 1918–19 laget han konstruktivistiske, nesten abstrakte skulpturer. I 1920-årene dekorerte han en rekke bygninger med stiliserte gruppeskulpturer med sosiale motiver.