Otto Friedrich von Gierke, tysk jurist og rettsfilosof. Professor i Breslau 1872, Heidelberg 1884, fra 1887 i Berlin. Hans forfatterskap omfatter særlig problemer i tilknytning til sosiale grupper og sammenslutninger (korporasjoner), men han behandlet også statsrettslige og rettshistoriske emner. Hovedverker er Das deutsche Genossenschaftsrecht (4 bd., 1868–1913), Das Wesen der menschlichen Verbände (1902).