Otto Flake, tysk forfatter. Han er en kultivert forteller, essayist og kulturfilosof som i sine verker skildret den kosmopolitiske, intellektuelt selvstendige europeer (romansyklus i 5 bd., Ruland, 1922–28). De kulturelle og politiske forbindelsene mellom Frankrike og Tyskland lå ham spesielt på hjertet, og i sin romansyklus Fortunat (4 bd., 1946–47) gav han et bilde av hele den europeiske kultur på 1800-tallet. Han skrev videre romaner, essays og biografier, bl.a. om Ulrich von Hutten (1929), Nietzsche (1946) og Kaspar Hauser (1950), dessuten selvbiografien Es wird Abend (1960). Av hans filosofiske avhandlinger nevnes Die moralische Idee (1921) og Der letzte Gott (1961).