Otto Emanuel Andersson, finsk musikkforsker. 1926–46 professor ved Åbo akademi. Skrev en rekke avhandlinger over folkemelodier og folkedans i Finland. Hans hovedverk er Stråkharpan (1923), som kastet nytt lys over dunkle punkter i nordisk og europeisk instrumenthistorie. Han redigerte bindet Musik och musikinstrument (1933) i den store serie Nordisk kultur.