Otto Carl Bentzon Haslund, dansk maler og illustratør, særlig kjent for sine folkelivs- og genrebilder, f.eks. Barnas konsert (1887). Populær portrettmaler.