Otto Braun, tysk sosialdemokratisk politiker. Medlem av den prøyssiske landdag 1913. Prøyssisk statsminister 1920–21, 1921–25 og 1925–1932, de to siste gangene i spissen for en koalisjon med sentrum. Var meget populær i Preussen (kalt Roter Zar von Preussen, 'Preussens røde tsar'); sosialdemokratenes kandidat ved rikspresidentvalget 1925. April 1932 tapte koalisjonen valget i Preussen, og i juli avsatte riksregjeringen under von Papen den prøyssiske regjering (Preussenputsch). Braun oppholdt seg i Sveits fra 1933. Utgav Von Weimar zu Hitler (1940).