Ottestad, del av Stange kommune, Hedmark. Ottestad utgjør den nordlige delen av kommunen, mot Åkersvika og Hamar. Bygda har 7104 innbyggere (2009), hvorav 6249 (2015) i tettstedet Bekkelaget. Ottestad er eget prestegjeld, kirke fra 1730. Ottestad hadde stasjon på Dovrebanen til 1983 (Ottestadbyen). Migrasjonsmuseet og Sanderud psykiatriske sykehus ligger i Ottestad.