Ottavio Rinuccini, italiensk lyriker; en av de første opera-librettister. Samarbeidet med I. Peri, G. Caccini og C. Monteverdi. Han skrev også sonetter, ballader og canzoni i Petrarca-stil.