Ottar Dybing, født i Stavanger, norsk veterinær. Dr.med.vet. 1941. Professor i farmakologi og toksikologi ved Norges veterinærhøgskole fra 1949. En rekke vitenskapelige arbeider og publikasjoner foreligger fra Dybings hånd, og han bidrog vesentlig til etablering av kontroll med bruken av kjemiske midler i landbruket. Han var formann eller medlem i tallrike komiteer innen farmakologi, veterinærmedisin og fôrmiddelhygiene.