Otokar Fischer, tsjekkisk lyriker, dramatiker og essayist, professor i germanistikk ved Karls-universitetet i Praha. Han var en følsom lyriker, som dramatiker kultivert og ukunstlet. Internasjonalt kjent for sine psykologisk dyptloddende essays og glimrende stilanalyser. Han var i mange år dramaturg, og fra 1935 teatersjef, ved nasjonalteatret i Praha og skrev dets historie. Dessuten arbeidet han som oversetter fra tysk, fransk og spansk, og oversatte bl.a. hele Goethes Faust.