Otnes, tettsted i Rendalen kommune, Hedmark, ved utløpet av elva Ottlauga, på vestsiden av Lomnessjøen, langs riksvei 30. Tidligere administrasjonssenter i Ytre Rendal kommune. Helsesenter. Ytre Rendal kirke fra 1752, på kirketunet Bullshaugen med dikteren Jacob Breda Bulls grav. Ytre Rendalen Sparebank etablert her 1889, fra 1966 fusjonert inn i Østerdalen Sparebank, fremdeles filial. Småindustri, jordbruk.