Oswald Mtshali, sørafrikansk lyriker. I sine dikt uttrykker han både personlige og kollektive erfaringer med et samfunn preget av raseskille, og hans poesi er både politisk og lyrisk. Mye av hans produksjon var forbudt under apartheidregimet. Nevnes kan samlingene Sounds of a Cowhide Drum (1971) og Fireflames (1980).