Osvald, mannsnavn, norrønt Osvaldr, Ásvaldr av áss, 'gud', og valdr, valde, 'høvding'. Navnedag 5. august.