Ossip Zadkine, russisk-fransk billedhugger; kom 1907 til London, fra 1911 bosatt i Paris, 1941–45 i New York. Hans tidligste arbeider er ekspresjonistiske og inspirert av naturfolkenes kunst, deretter av kubismen. Formen ble etter hvert geometrisk hard og vinkelskarp, men mykere og mer bevegelig i 1920-årene, for så i 1930-årene å bli oppløst i en meget ekspressiv stil, ofte understreket av figurens patetiske bevegelser. Hovedverker er monumentene over Alfred Jarry (1938), Guillaume Apollinaire (1946) og Vincent van Gogh (1956), oppstilt i Arles 1961, samt monumentet over Rotterdams ødeleggelse (1948–53). Zadkine var en av sin samtids ledende skulptører, og utførte også gouacher og etsninger.