Osservatore Romano, italiensk, katolsk dagsavis, grunnlagt 1861, hvor pavestolen offentliggjør sine kunngjøringer, siden 1929 trykt og utgitt innenfor Vatikanstaten. Den er ofte feilaktig betegnet som pavens offisielle organ, men de spesielle spaltene som omhandler Vatikanet, kan betegnes som halvoffisielle. Under det fascistiske regimet var avisen i skarp opposisjon til Mussolini og hans tilhengere. Den trykte under den annen verdenskrig en daglig spalte med nyheter som gav et korrekt bilde av stillingen på de forskjellige frontavsnitt, noe som var meget populært og drev opplaget opp i 350 000. Også ukentlige utgaver på italiensk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk og tysk og en månedlig utgave på polsk. Den italienske dagsavisutgaven har (2004) et opplag på ca. 20 000.