Osmund Ueland, norsk ingeniør. Ansatt i Aker 1975–90, siste tre år som viseadm. direktør i Aker Eiendom. Direktør i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité (LOOC) 1990–94; adm. direktør for NSB Gardermobanen 1994–95; adm. direktør i NSB fra 1995, i Jernbaneverket 1996–1999, fra 1996–2000 i NSB BA.