Oslo sjøflyplass Lilløykilen, flyplass som ligger i Lilløykilen på vestsiden ved Fornebulandet i Bærum kommune.