Bygning i Oslo, Gamlebyen, opprinnelig Olavsklosteret, 1554–1985 residens for biskopen i Oslo. Middelalderdelen er bevart, resten ble 1883–84 revet og erstattet av et bygg i nygotikk. Klosterkjelleren restaurert som kapell.