Oslo, norsk auksjonsfirma etablert i 1947 ved at samvirkeorganisasjonen Norges Pelsdyralslag kjøpte og slo sammen bransjens to daværende auksjonsforretninger. Oslo Skinnauksjoner er et omsetningsselskap for norskprodusert pelsskinn (rev og mink) og samarbeider (fra 1954) med tilsvarende organisasjoner i Danmark, Finland og Sverige om markedsføring av skinnene internasjonalt under merket SAGA.