Oskar, keltisk mannsnavn, trolig av os, 'hjort' og cara, 'venn'. Populært i Europa gjennom Macphersons gjendiktning av de såkalte Ossian-sanger fra 1760-årene. Napoleon 1 valgte det i 1799 til sin gudsønn, den senere svensk-norske konge Oscar 1. Navnedag 5. august.