Oseberg Gasstransport, gassrørledning mellom petroleumsfeltene Oseberg og Heimdal i Nordsjøen. Fra Heimdal fraktes gassen videre til Kontinentet via rørledningen Statpipe og Storbritannia via rørledningen Vesterled. OGT har diameter på 36 tommer og er ca. 109 km lang; kapasiteten er ca. 40 mill. Sm3/dag. Driften startet 2000. Operatør er Equinor, før 2007 Norsk Hydro.