Oscillatoria, blågrønnalgeslekt bestående av mange arter. Danner ugrenede tråder av oftest flate, skiveformede celler. Enkelte arter danner et svartgrønt, eiendommelig luktende belegg på fuktig jord eller på bunnen av vann. Andre svever fritt i vannet og kan danne misfarging når tilveksten blir stor pga. stor næringstilførsel, forekommer f.eks. i Mjøsa.