Oscar Patric Sturzen-Becker, svensk forfatter og journalist, i perioder bosatt i København, ansatt i finansministeriet, men mistet sin stilling da han ble knyttet til det radikale Aftonbladet. Sine skisser og artikler herfra samlet han under pseudonymet Orvar Odd i Med en bit krita (1841) o.fl. I Allmänna Öresunds-Posten, som han grunnla, talte han fra 1847 skandinavismens sak, og ivret for opprettelsen av en skandinavisk stormakt. Som lyriker er hans holdning antiromantisk, motivene sosiale og politiske.