Oscar Hertwig, tysk biolog, bror av R. von Hertwig; utredet 1875 at befruktningen egentlig er en forening av eggcellens og sædcellens kjerne. Leverte grunnleggende arbeider også på andre områder, bl.a. overføring av anlegg for arvelige karakterer via cellekjernen, biogenetisk teori og virkningen av radiumstråler på celler. Forfatter av flere høyt ansette hånd- og lærebøker. Kritisk overfor darwinismens hevdelse av at seleksjonen (det naturlige utvalg) arbeider på slump.