Oscar Gustav Rejlander, svensk maler og fotograf. Studerte først maleri og skulptur i Roma, slo seg senere ned i Storbritannia, der han fra 1853 arbeidet med fotografi. Ut fra ønsket om anerkjennelse av fotografien som kunstart, imiterte han tidens malerkunst med kameraet. Hans mest kjente verk er det omdiskuterte The Two Ways of Life (1857), kalt «fotohistoriens mest ambisiøse allegori». Det ble til ved en sammenføring av over 30 negativer.