Oscar Emil Törnå, svensk maler; utdannet i Düsseldorf, Belgia og Paris, ble sterkt påvirket av C. Corot og C. F. Daubigny og ble ved hjemkomsten til Sverige en foregangsmann for friluftsmaleriet.