Oscar Ambrosius Castberg, født i Bygland, norsk billedhugger og maler, elev av Middelthun i Oslo og Jerichau i København. Har utført en rekke portretter, bl.a. en byste av Johan Sverdrup (marmor, 1883). Representert i Nasjonalgalleriet med en portrett-herme av skolebestyrer Heltberg (1879).