Kommunevåpen

. Falt i det fri (Public domain)

Os, kommune i Hedmark fylke, øverst i Nord-Østerdal. Utskilt fra Tolga som egen kommune i 1925, på ny sammen med Tolga som del av kommunen Tolga-Os 1965–76; fra 1977 egen kommune.

Os er en langstrakt kommune på tvers av Glåmas dalføre. Fra tettstedet Os strekker kommunen seg 30 km mot nordvest til Midtre Gauldal og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag og Tolga og Tynset i Hedmark. Dalsbygda, Vangrøftdalen og Tjurudalen ligger i denne delen. Mot sørøst går Os langs Nøras dalføre til Femunden og Engerdal kommune. På denne strekningen ligger grendene Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen; sistnevnte har avløp til Femunden. I nordøst er grensen til Røros og Sør-Trøndelag fylke og i sørvest er det en 90 km lang grense mot Tolga kommune.

Naturen har store variasjoner, fra det karrige og særpregete morenelandskapet i østre deler av kommunen, til de frodige og kalkholdige seterdalene i nordvest. Berggrunnen er hovedsakelig omdannete kambrosiluriske bergarter (fyllitt), som gir rolige terrengformer. Høyeste punkter er Håmmålsfjellet (på grensen til Tolga) litt sør for Glåma (1543 moh.) og lengst sør Sålekinna (1595 moh.), dannet av overskjøvet sparagmitt. I dalsidene ligger noen steder store mengder løsmasse (kvabb) avsatt under avslutningen av siste istid.

Det meste av bosetningen finnes langs Glåma rundt tettstedet og administrasjonssenteret Os (658 innb. 2015) og i Vangrøftdalen. Strekningen fra Glåma til Femunden, som utgjør rundt halvparten av kommunens areal, har bare 13 % av folketallet. I tiårsperioden 2002–2012 viste folkemengden en svak nedgang (- 5 %).

Næringslivet er sterkt preget av jordbruk med storfe- og sauehold som de viktigste driftsformene. På grunn av høyden over havet er skogavvirkningen den minste i fylket. Også industrien er beskjeden, men likevel allsidig.

Os er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 20 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Rørosbanen og Fv. 30 følger Glåma gjennom Os. I tillegg er det gjennomgangstrafikk på Fv. 28 gjennom Tufsingdalen og langs Nøra, en del av den såkalte Kopparleden (Kopperveien) mellom Røros og Falun i Sverige.

Os hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i Fjellregionen regionråd sammen med Alvdal, Folldal, Holtålen, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset.

Os kommune tilsvarer de tre sokna Dalsbygda, Narbuvoll og Os i Nord-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Os til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Os kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Vangen, Breen, Moseng, Oslia, Østvangen, Nøra, Os, Bakos, Narjordet, Øvre Tufsingdal og Nedre Tufsingdal.

I Os ligger kunstnersenteret Hagenjordet samt Os museum med Oddentunet, et bevart gårdstun med hovedbygning dekorert i 1820-årene. Skitrekk i Håmmålsfjellet og et godt utbygd skiløypenett. Nørdalen natur- og kultursti ble kåret til årets friluftslivsområde i Norge i Naturvernåret 1995. Os kirke er en korskirke i tre, bygd 1862.

Kommunevåpenet (godkjent 1993) har tre gull bjeller, 2–1, mot en grønn bakgrunn; motivet henspiller på tradisjonelle næringsveier.

Navnet er etter gården Os der sideelven Vangrøfta munner ut i Glåma.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.